Kunsttherapie richt zich tot een groot aantal personen van alle leeftijden, kinderen, jongeren en volwassenen, die te maken hebben met fysieke, psychische en sociale tekortkomingen.

Voorafgaande artistieke kennis is niet nodig.

Kunst is de motor van de therapie.

De therapeutische relatie ontwikkelt zich rond het artistieke proces waarin jong en oud zich begeven en dat hen de kans biedt, door hun artistiek werk, acteur en createur te worden van hun beter-zijn.

De kunsttherapeut begeleidt hen op deze weg en is betrokken zowel als «kunstenaar» dan als «therapeut». Gedurende de therapie past hij de artistieke middelen en technieken aan al naargelang de vragen, de noden en de moeilijkheden van de personen – daarbij let hij op het evenwicht tussen

het mooie – het esthetische , het goede – de techniek & het leuke – het plezier

Kunsttherapie biedt een persoon de kans

zichzelf te vinden

« expressie van (artistieke) smaken en interesses »

zich te herinneren

« sensorisch geheugen »

gevoelens van pijn uit te drukken, die vaak verzwegen zijn en al lang diep begraven liggen

« artistieke expressie van de stilte »

deze expressie te structureren in een

« persoonlijk project»

via een esthetische zoektocht

« het artistieke werk »

wat hem opnieuw de kans geeft

« te communiceren met de wereld rondom hem »

« overbrengen »

en te evolueren naar

« beter-zijn »