In het kader van mijn opleiding Kunsttherapie aan de Louis de Berquin school, geassocieerd met de Université Européenne du Travail (U.E.T.).

>>>> L’Art-thérapie à la rencontre du silence <<<<

Paswoord voor toegang tot het eindwerk op aanvraag: carina.deroubaix@hotmail.fr

Een definitie van stilte is:

« Action, fait de se taire :  Garder le silence. Silence ! taisez-vous ! «  Actie, feit om te zwijgen :  De stilte bewaren. Stilte ! Zwijg !

Passer sous silence : ne pas parler de, omettre volontairement »

Verborgen in stilte: niet praten over, opzettelijk weglaten »

© Petit Larousse en couleurs

Stilte ligt aan de oorsprong van veranderingen in het menselijk gedrag en in relaties tussen mensen. Indien de stilte blijft aanhouden, kan dat een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van diverse pathologieën: stemmingswisselingen, persoonlijkheidsstoornissen, psychoses, afhankelijkheid (toxinen : drugs, alkohol, medicijnen, …)

Het gemeenschappelijk element tussen de kinderen in het Saint-Elisabeth Tehuis, van 2 tot 6 jaar oud, die niet in hun gezin opgroeiden omwille van een gerechtelijke beslissing, en de volwassenen in de psychiatrische afdeling van het Emile Mayrisch ziekenhuis was het in stilte verborgen houden van traumatiserende ervaringen.

Een persoonlijk project in Kunsttherapie, gebaseerd op individuele smaak en interesses en beroep doend op hun creatief potentieel, heeft hen de kans geboden de stilte te doorbreken. Verbale en vooral para-verbale expressie hebben hen toegelaten zichzelf te herontdekken, zelfvertrouwen terug te vinden, een positiever lichaamsbeeld te ontwikkelen en weer open te staan voor de wereld rondom en te evolueren naar een betere levenskwaliteit.